Podnošenje prigovora

PRIGOVORI NA USLUGE TURISTIČKE AGENCIJE FANTASIA TRAVEL J.D.O.O. PODNOSE SE PISANIM PUTEM NA E-MAIL ADRESU
info@fantasiatravel.hr
U ROKU OD 8 DANA OD DANA IZVRŠENJA USLUGE ILI ZAVRŠETKA PUTOVANJA.

 
Prigovor uložen nakon proteka navedenog roka, Fantasia Travel nije dužna uzeti u razmatranje.

Fantasia Travel će istim putem (elektroničkom poštom), sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, odmah dostaviti obavijest o primitku prigovora te će u roku od 15 dana od dana primitka prigovora dostaviti odgovor na isti. Fantasia Travel može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 15 radnih dana.


PRIGOVORI NA USLUGU PUTOVANJA ILI UGOVORENE USLUGE U SKLOPU PAKET ARANŽMANA

Putnik je dužan ukazati na nepravilnosti, odnosno nedostatke, u pružanju ugovorenih usluga u sklopu paket aranžmana (prijevoz, smještaj, obroci i sl.) na licu mjesta izjavom reklamacije neposrednom pružatelju usluga: recepciji hotela, osoblju restorana, vozaču autobusa, voditelju putovanja...
Putnik je dužan surađivati s organizatorom putovanja i neposrednim davateljem usluga radi otklanjanja uzroka prigovora. Ako Putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje reklamacije, a koje odgovara ugovorenoj usluzi po vrsti i kvaliteti, Fantasia Travel neće uvažiti naknadnu reklamaciju Putnika.

Ako niti nakon prigovora usluga nije pružena na ugovoreni način, Putnik je dužan zatražiti pisanu potvrdu od osobe koja je dužna uredno izvršiti tu uslugu ili od voditelja putovanja (predstavnika agencije) i istu priložiti uz svoju pisanu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana nakon povratka s putovanja. U protivnom agencija Fantasia Travel istu nije dužna uzeti u obzir. Reklamacije po povratku s putovanja bez priložene potvrde, smatrat će se neosnovanima.

U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija mogla riješiti na licu mjesta (na primjer nezadovoljavajuća čistoća sobe, oprema, položaj sobe itd.), a putnik nije prigovorio na licu mjesta i o nepravilnostima nije obavijestio gore navedene osobe, te je iste koristio, smatra se da se putnik složio s tako pruženom uslugom i time je izgubio pravo na kasnije podnošenje reklamacija sa zahtjevom za smanjenje cijene odnosno naknadu štete.

Prigovori na uslugu putovanja putnik je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja, pismenim putem na adresu info@fantasiatravel.hr.
Fantasia Travel će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu pružanja usluge, uz pismenu potvrdu potpisanu od strane putnika i pružatelja usluge i/ili voditelja putovanja.

Više informacija o podnošenju prigovora i pravo na reklamaciju, potražite u Općim uvjetima poslovanja i putovanja turističke agencije Fantasia Travel j.d.o.o.