Izjava o privatnosti

Slanjem upita ili kupnjom aranžmana izričito izjavljujem da sam agenciji Fantasia Travel dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje podatke te dozvoljavam da ih se koristi u cilju zaštite mojih osobnih interesa u svim poslovima koje ugovaram s agencijom Fantasia Travel.
To uključuje i prosljeđivanje mojih osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se one osobe koje su neophodne za realizaciju putovanja ugovorenog između mene i agencije Fantasia Travel.
Izričito dozvoljavam agenciji Fantasia Travel da moje osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama u zemlji i inozemstvu.